Lộ trình Xe buýt tuyến 08: Long Biên – Đông Mỹ

Thời gian biểu chạy xe: từ 5h00 – 22h31 (Long Biên); từ 5h07 – 22h30 (Đông Mỹ) Chủ Nhật: từ 5h09 – 22h31 (Long Biên); từ 5h03 – 22h24 (Đông Mỹ). Tần suất hoạt động: 7 – 15 – 20 phút/chuyến với Giá vé: 7000đ/lượt Đơn vị quản lý : Công ty CPVT & BV […]