Tuyến xe buýt số 05 Linh Đàm – Phú Diễn

Xuất phát từ Linh Đàm đến Phú Diễn và ngược lại do Xí nghiệp: Xí Nghiệp Buýt 10-10 Tần suất: 15 – 20 phút/chuyến Thời gian hoạt động của tuyến bus05:  bắt đầu từ 5h00 đến 21h00 (Linh Đàm); và từ 5h05 đến 21h05 (Phú Diễn); CN: 5h02 – 21h00 ( Linh Đàm) , 5h11 […]