Cột mốc số 921 đêngs 930 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 921 Cột mốc số 921 là Cột mốc số đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh  Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/7/2008 tại điểm có độ cao 388m và cột mốc tọa độ là […]