Cột mốc số 911 đến 920 biêng giới với trung quốc.

Cột mốc số 911   Cột mốc số 911 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên bãi đất bằng, phía Đông Bắc đường cái từ Hạ Lang đi Trung Quốc thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, […]