Cột mốc số 901 đến 910 biêng giới với trung quốc.

Cột mốc số 901 Cột mốc số 901 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/11/2006 tại điểm có độ cao 492m và tọa độ của […]