Cột mốc số 880 đến 889 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 880 Cột mốc số 880 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/3/2008 tại điểm có độ cao 345m và Cột mốc […]