Cột mốc số 720 đến 729 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 720 Cột mốc số 720 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Cô Mười, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/10/2005 tại điểm có độ cao 934m và tọa độ của […]