Cột mốc số 710 đến 719 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 710 Cột mốc số 710 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Nội Thôn, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/12/2006 tại điểm có độ cao 959m và tọa độ của […]