Cột mốc số 695 đến 700 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 695 Cột mốc số 695 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Vân An, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/10/2005 tại điểm có độ cao 903m và cột mốc có tọa […]