Cột mốc số 690 đến 694 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 690 Cột mốc số 690 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Vân An, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/8/2008 tại điểm có độ cao 831m và cột […]