Cột mốc số 685 đến 689 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 685 Cột mốc số 685 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/1/2005 tại điểm có độ cao 969m và cột mốc có tọa […]