Cột mốc số 680 đến 684 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 680 Cột mốc số 680 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Kéo Yên, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/5/2005 tại điểm có độ cao 1005m và cột mốc có tọa […]