Sửa lỗi không vào mạng được win xp.

+ cách 1

kiểm tra và chắc chắn ip động và dns tự động Obitan an Ip và Opbitan DNS sever

vào file host C:\Windows\System32\drivers\etc mở bằng notepad xóa hết thong tin.

Nếu không cho sửa file host thì kick chuột phải chọn properties -> edit -> security -> edit rồi chọn lật lượt 3 mục ở group or user names tic vào full control -> apply

 

+ cách 2

 1. Mở hộp thoại Đặt lại thiết đặt Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng các phương pháp sau đây:
  1. Đóng tất cả cửa sổ Internet Explorer và Explorer hiện đang mở.
  2. Khởi động Internet Explorer.

   Lưu ýNếu bạn đang chạy Windows 8.1 hoặc Windows 8, hãy khởi động Internet Explorer từ màn hình nền. Thay đổi cài đặt của bạn sẽ ảnh hưởng đến cả Internet Explorer và Internet Explorer mà bạn khởi động từ màn hình.

  3. Trên menu Công cụ, nhấn hoặc bấm Tùy chọn Internet. Nếu bạn không thấy menu Công cụ, hãy nhấn Alt.
  4. Trong cửa sổ Tùy chọn Internet, nhấn hoặc bấm vào tab Nâng cao.
  5. Nhấn hoặc bấm vào Đặt lại. Nếu bạn đang sử dụng Windows Internet Explorer 6, hãy bấm Khôi phục mặc định.
 2. Trong hộp thoại Đặt lại các thiết đặt Internet Explorernhấn hoặc bấm Đặt lại.

  Lưu ý Chọn hộp kiểm Xóa các thiết đặt cá nhân nếu bạn cũng muốn xóa lịch sử duyệt web, nhà cung cấp tìm kiếm, Bộ tăng tốc, trang chủ, tính năng Chống theo dõi và dữ liệu Lọc ActiveX.

 

 1. a) Đối với máy tính sử dụng hệ điều hành Windows XP:
  Vào Control Panel à Network Connections (hoặc vào Start à Run à gõ lệnh ncpa.cpl) : Nếu có biểu tượng 2 máy tính (Local Area Connection) màu đen thì ta kích chuột phải và chọn Enable để kích hoạt lại card mạng.
  b) Đối với máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 7:
  Vào Control Panel à Network and Sharing Centerà Change adapter settings (hoặc vào Start à Run à gõ lệnhncpa.cpl): Và kiểm tra tương tự như trên máy sử dụng hệ điều hành Windows XP.

 

– Vào start gõ Cmd chọn Run as administrator

– Gõ lệnh: netsh winsock reset catalog Nhấn Enter

– Gõ lệnh: netsh int ip reset reset.log

Nhấn Enter sau đó khởi động lại máy và thử kết nối mạng