Sơ lược về Lục Thập Hoa Giáp và tính ngày giờ theo Can Chi (tiếp)

2. Tháng:

Tháng: Tháng giêng âm lịch luôn luôn là tháng dần, tháng hai là mão, cứ tuân theo thứ tự đó đến tháng 11 là tý, tháng chạp là Sửu (12 tháng ứng với 12 chi).

Tháng giêng của năm có hàng can giáp hoặc kỷ (ví dụ năm giáp tý, kỷ hợi) là tháng bính dần.
Tháng giêng của năm có hàng can bính, tân là tháng canh dần
Tháng giêng của năm có hàng can đinh, nhâm là tháng nhâm dần.
Tháng giêng của năm có hàng can mậu, quí là tháng giáp dần

Trường hợp năm có tháng nhuận thì cứ theo tháng chính (không đổi).

3. Ngày

Ngày: ngày âm lịch và ngày can chi chênh lệch nhau rất khó xác định. vị âm lịch trong 19 năm có 7 tháng nhuận, lại có tháng đủ 30 ngày tháng thiếu 29 ngày theo trình tự không nhất định, nên tính ngày can chi theo dương lịch dễ hơn (xem bảng cách đổi ngày can chi sang ngày dương lịch).

4. Giờ:

Một ngày đêm có 24 giờ nhưng theo can chi chỉ có 12 giờ. Giờ tý (chính tý lúc 0 giờ). Giờ ngọ (chính ngọ lúc 12 giờ trưa).

23h-1h thuộc giờ Tý
1h – 3h thuộc giờ Sửu
3h – 5h thuộc giờ Dần
5h – 7h thuộc giờ Mão
7h – 9h thuộc giờ Thìn
9h – 11h thuộc giờ Tỵ
11h – 13h thuộc giờ Ngọ
13h – 15h thuộc giờ Mùi
15h – 17h thuộc giờ Thân
17h – 19h thuộc giờ Dậu
19h – 21h thuộc giờ Tuất
21h – 23h thuộc giờ Hợi

Ban ngày tính giờ dần (tức 4 giờ sáng) đến giờ thân lúc 4 giờ chiều. Ban đêm tính từ giờ dậu đến hết giờ sửu. Nếu theo lịch can thì bắt đầu từ 23 giờ 00 phút đã sang giờ tý của ngày hôm sau.

Có nhiều quan điểm tính giờ sinh, về thực chất, giờ CAN CHI được tính theo thiên văn, tức là Chính giữa trưa, khi mặt trời ở trên thiên đỉnh thì đấy là Chính Ngọ, lấy theo đó mà định các giờ khác. Vì trái đất nghiêng 23,5 độ trên mặt phẳng quỹ đạo, cho nên xảy ra hiện tượng “ngày ngắn, đêm dài” khác nhau, “đêm tháng 5, ngày tháng mười”… Do vậy sẽ có sự sai lệch, có những thời điểm 12h trưa theo đồng hồ lại không phải là Chính Ngọ. Thực chất thì mặt trời chỉ ở trên thiên đỉnh vào đúng 12h trưa tại 4 thời điểm: Xuân Phân, Hạ Chí, Thu Phân, Đông Chí. Vì vậy nên các Tử Vi gia đã đưa ra rất nhiều quan điểm. Chúng ta cần tham khảo thêm, ở đây, chúng ta cứ tạm thời lấy theo công thức đơn giản, chuyên đề về giờ sinh sẽ tìm hiểu sau.