Những nơi xây cất nhà tốt và những nơi cần tránh trong phong thủy.

Những nơi xây cất nhà tốt và những nơi xấu cần tránh.

Những nơi xây cất nhà tốt và những nơi cần tránh trong phong thủy.

Những nơi xây cất nhà tốt và những nơi cần tránh trong phong thủy.

 

Lưu Ý: Hình 8 nước ôm quá chặt, thành ra siết lai. Cần ôm lỏng, nhẹ nhàng, hữu tình.

 Những nơi xây nhà nên tránh

những nơi xây nhà xấu trong phong thủy

 

những nơi xây nhà tốt trong phong thủy

 

Hãy dùng nhãn giới mà quan sát, hãy dùng tâm mà định nhận. Bình nguyên thì cao hơn một chút cũng là chân long. Chổ cao thì nhìn núi, chổ bằng phẳng thì nhìn sông.

Các bạn ghé qua đọc nếu thấy bài viết hay thì vote ranting và G+ hộ mình hai trang này nhé sua chua do gosơn pu bàn ghế.