Cột mốc số 99, 100 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 99

Cột mốc số 99(1) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg, được  đặt trên bờ sông Hồng phía Trung Quốc thuộc địa phận xã Quảng Kim, Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/12/2004 tọa độ của cột mốc là 22.528683, 103.932641

 

cot-moc-so-99

 

Cột mốc số 99(2) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg, được  đặt trên bờ sông Hồng phía Việt Nam thuộc địa phận xã Quảng Kim, Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/12/2004 tọa độ của cột mốc là 22.527543, 103.931434

Cột mốc số 100

Cột mốc số 100(1) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg, được  đặt trên bờ sông Hồng phía Trung Quốc thuộc địa phận thành phố Lào Cai. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/12/2004 tọa độ của cột mốc là 22.516218, 103.951813

 

cot-moc-so-100

 

Cột mốc số 100(2) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg, được  đặt trên bờ sông Hồng phía Việt Nam thuộc địa phận thành phố Lào Cai. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/12/2004 tọa độ của cột mốc là 22.515773, 103.949187