Cột mốc số 95, 96 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 95

Cột mốc số 95(1) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg, được  đặt trên cồn Tian Fang Xiao Dao số hiệu 5 trên sông Hồng phía Trung Quốc, thuộc địa bàn xã Trịnh Tường, Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương cắm ngày 10/5/2005 ở độ cao 102m tọa độ của cột mốc là 22.688646, 103.751387

 

cot-moc-so-95

Cột mốc số 95(2) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg, được  đặt trên bờ sông Hồng phía Việt Nam, thuộc địa bàn xã Trịnh Tường, Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương cắm ngày 7/5/2005 ở độ cao 112m tọa độ của cột mốc là 22.687561, 103.750472

Cột mốc số 96

Cột mốc số 96(1) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg, được  đặt trên bờ sông Hồng phía Trung Quốc, thuộc địa bàn xã Cốc Mỳ, Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương cắm ngày 10/12/2004 ở độ cao 95m tọa độ của cột mốc là 22.640324, 103.813524

Cột mốc số 96(2) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg, được  đặt trên bờ sông Hồng phía Việt Nam, thuộc địa bàn xã Cốc Mỳ, Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương cắm ngày 12/12/2004 ở độ cao 95m tọa độ của cột mốc là 22.639145, 103.8112