Cột mốc số 90 đến 94 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 90

Cột mốc số 90(1) là Cột mốc đôi cùng số loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bờ sông Lũng Pô (Hong Yan He) bên phía Trung Quốc, thuộc địa bàn xã A Mú Sung, Bát Xát, Lào Cai. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/5/2006 ở độ cao 288m tọa độ của cột mốc là 22.755014, 103.604851

Cột mốc số 90(2) là Cột mốc đôi cùng số loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bờ sông Lũng Pô (Hong Yan He) bên phía Việt Nam, thuộc địa bàn xã A Mú Sung, Bát Xát, Lào Cai. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/5/2006 ở độ cao 274m tọa độ của cột mốc là 22.754589, 103.607334

Cột mốc số 91

Cột mốc số 91(1) là Cột mốc đôi cùng số loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bờ sông Lũng Pô (Hong Yan He) bên phía Trung Quốc, thuộc địa bàn xã A Mú Sung, Bát Xát, Lào Cai. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/5/2006 ở độ cao 129m tọa độ của cột mốc là 22.787394, 103.635986

Cột mốc số 91(2) là Cột mốc đôi cùng số loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bờ sông Lũng Pô (Hong Yan He) bên phía Việt Nam, thuộc địa bàn xã A Mú Sung, Bát Xát, Lào Cai. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/5/2006 ở độ cao 146m tọa độ của cột mốc là 22.787939, 103.638111

Cột mốc số 92

Cột mốc số 92(1) là Cột mốc ba cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông phía Việt Nam nơi giao nhau giữa sông Lũng Pô và sông Hồng, thuộc địa bàn xã A Mú Sung, Bát Xát, Lào Cai. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/12/2004 ở độ cao 114m tọa độ của cột mốc là 22.793775, 103.645449. Đây cũng chính là nơi con sông Hồng bắt đầu chảy vào Việt Nam.

cot-moc-so-92

 

Cột mốc số 92(2) là Cột mốc ba cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông phía Trung Quốc nơi giao nhau giữa sông Lũng Pô và sông Hồng, thuộc địa bàn xã A Mú Sung, Bát Xát, Lào Cai. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/4/2005 ở độ cao 116m tọa độ của cột mốc là 22.794748, 103.644784

Cột mốc số 92(3) là Cột mốc ba cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông phía Trung Quốc nơi giao nhau giữa sông Lũng Pô và sông Hồng, thuộc địa bàn xã A Mú Sung, Bát Xát, Lào Cai. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/4/2005 ở độ cao 120m tọa độ của cột mốc là 22.795966, 103.646349

Cột mốc số 93

Cột mốc số 93(1) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông Hồng phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã A Mú Sung, Bát Xát, Lào Cai. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/12/2004 ở độ cao 126m tọa độ của cột mốc là 22.769084, 103.670887

cot-moc-so-93

Cột mốc số 93(2) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông Hồng phía Việt Nam thuộc địa bàn xã A Mú Sung, Bát Xát, Lào Cai. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/12/2004 ở độ cao 111m tọa độ của cột mốc là 22.766891, 103.669837

Cột mốc số 94

Cột mốc số 94(1) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông Hồng phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/12/2004 ở độ cao 118m tọa độ của cột mốc là 22.694199, 103.750354

Cột mốc số 94(2) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông Hồng phía Việt Nam thuộc địa bàn xã Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/12/2004 ở độ cao 103m tọa độ của cột mốc là 22.692889, 103.748232