Cột mốc số 86 đến 89 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 86

Cột mốc số 86(1) là Cột mốc đôi cùng số loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bờ sông Lũng Pô (Hong Yan He) phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Y Tý, Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/6/2007 ở độ cao 927m tọa độ của cột mốc là  22.656353, 103.574521

Cột mốc số 86(2) là Cột mốc đôi cùng số loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bờ sông Lũng Pô (Hong Yan He) phía Việt Nam thuộc địa bàn xã Y Tý, Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/6/2006 ở độ cao 931m tọa độ của cột mốc là  22.656175, 103.575324

Cột mốc số 87

Cột Mốc 87(1) là mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg, được đặt trên bờ sông Lũng Pô (Hong Yan He) bên phía Trung Quốc, phía Tây Bắc cầu Thiên Sinh thuộc địa bàn xã Y Tý, Bát Xát, Lào Cai. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 31/5/2006 ở độ cao 694m và có tọa độ là 22.680872, 103.567729

cot-moc-so-87

Cột mốc số 87(2) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông Lũng Pô (Hong Yan He) bên phía Việt Nam, phía Đông Nam cầu Thiên Sinh thuộc địa bàn xã Y Tý, Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 31/5/2006 ở độ cao 696m tọa độ của cột mốc là  22.680652, 103.567907

Cột mốc số 88

Cột mốc số 88(1) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông Lũng Pô (Hong Yan He) bên phía Trung Quốc, thuộc địa bàn xã Y Tý, Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 2/6/2006 ở độ cao 563m tọa độ của cột mốc là  22.690641, 103.564655

Cột mốc số 88(2) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông Lũng Pô (Hong Yan He) bên phía Việt Nam, thuộc địa bàn xã Y Tý, Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/3/2008 ở độ cao 603m tọa độ của cột mốc là  22.688412, 103.565401

Cột mốc số 89

Cột mốc số 89(1) là Cột mốc đôi cùng số loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bờ sông Lũng Pô (Hong Yan He) bên phía Trung Quốc, thuộc địa bàn xã A Lù, Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/3/2008 ở độ cao 488m tọa độ của cột mốc là  22.708401, 103.56642

Cột mốc số 89(2) là Cột mốc đôi cùng số loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bờ sông Lũng Pô (Hong Yan He) bên phía Việt Nam, thuộc địa bàn xã A Lù, Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/5/2006 ở độ cao 507m tọa độ của cột mốc là  22.707609, 103.567356