Cột mốc số 846 đến 849 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 846

Cột mốc số 846 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ Nam sông Quây Sơn phía Bắc đường cái từ Lý Vạn, Việt Nam đi Trung Quốc, thuộc địa bàn xã Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/12/2008 tại điểm có độ cao 275m và tọa độ của cột mốc là 22.817093, 106.822

Cột mốc số 847

 

Cột mốc số 847 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên bãi đất bằng phía Nam đường cái từ Lý Vạn, Việt Nam đi Trung Quốc, thuộc địa bàn xã Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/12/2008 tại điểm có độ cao 279m và tọa độ của cột mốc là 22.816827, 106.821782

Cột mốc số 847/1

Cột mốc số 847/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/3/2008 tại điểm có độ cao 316m và tọa độ của cột mốc là 22.816151, 106.821746

Cột mốc số 847/2

Cột mốc số 847/2 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/4/2008 tại điểm có độ cao 340m và tọa độ của cột mốc là 22.813095, 106.824648

Cột mốc số 848

Cột mốc số 848 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/10/2006 tại điểm có độ cao 346m và tọa độ của cột mốc là 22.813281, 106.827863

Cột mốc số 849

Cột mốc số 849 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/12/2005 tại điểm có độ cao 403m và tọa độ của cột mốc là 22.807667, 106.832459