Cột mốc số 80 đến 85 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 80

Cột mốc số 80 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Pa Vây Sử, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/10/2004 tọa độ của cột mốc là 22.721861, 103.429921

Cột mốc số 81

Cột mốc số 81 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Pa Vay Sử, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/11/2004 tọa độ của cột mốc là 22.70899, 103.431925

Cột mốc số 81/1

Cột mốc số 81/1 là Cột mốc  đoan phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước, thuộc địa bàn xã Pa Vây Sử, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/11/2007 tọa độ của cột mốc là 22.705458, 103.433548

Cột mốc số 81/2

Cột mốc số 81/2 là Cột mốc đoan phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước, thuộc địa bàn xã Pa Vây Sử, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/1/2008 tọa độ của cột mốc là 22.704304, 103.43283

Cột mốc số 82

Cột mốc số 82 là Cột mốc đơn, loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Tung Qua Lìn, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc  được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/10/2005 tọa độ của cột mốc là 22.693181, 103.440481

Cột mốc số 83

Cột mốc số 83 là Cột mốc đơn, loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Tung Qua Lìn, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc  được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/12/2004 , nằm ở độ cao 2390m tọa độ của cột mốc là 22.686321, 103.450833

Cột mốc số 83/1

Cột mốc số 83/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Tung Qua Lìn, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc  được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/11/2007, nằm ở độ cao 2390m tọa độ của cột mốc là 22.679521, 103.459552

Cột mốc số 83/2

Cột mốc số 83/2 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng bê tông, cắm ngày 28/1/2008 ở độ cao 2818m tọa độ của cột mốc là 22.610164, 103.508646

Cột mốc số 84

Cột mốc số 84 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/6/2007 trên độ cao 2479m tọa độ của cột mốc là 22.605275, 103.505174

Cột mốc số 85

Cột mốc số 85/1 là Cột mốc đôi cùng số loại nhỏ nặng 300kg. được, đặt trên bờ sông Lũng Pô (Hong Yan He) phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/6/2007 ở độ cao 1729m tọa độ của cột mốc là 22.595177, 103.530289

Cột mốc số 85(2) là Cột mốc đôi cùng số loại nhỏ nặng 300kg. được, đặt trên bờ sông Lũng Pô (Hong Yan He) phía Việt Nam thuộc địa bàn xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/3/2006 ở độ cao 1729m tọa độ của cột mốc là 22.594667, 103.530174

cot-moc-so-85