Cột mốc số 70 71 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 70

Cột mốc số 70(1) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ suối Tả Páo Sung (Teng Tiao He) phía Trung Quốc, thuộc địa bàn xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/6/2004 tọa độ của cột mốc là 22.710887, 103.287668

Cột mốc số 70(2) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ suối Tả Páo Sung (Teng Tiao He) phía Việt Nam, thuộc địa bàn xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/6/2005 tọa độ của cột mốc là 22.711122, 103.287986

Cột mốc số 71

Cột mốc số 71(1) là Cột mốc đôi cùng số loại nhỏ nặng 300kg. được đặt bên bờ suối Na Mu Chi Hồ (Teng Tiao He) phía Trung Quốc, thuộc địa bàn xã Sì Lờ Lầu, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/7/2004 tọa độ của cột mốc là 22.760573, 103.307513

cot-moc-so-71

 

Cột mốc số 71(2) là Cột mốc đôi cùng số loại nhỏ nặng 300kg. được đặt bên bờ suối Na Mu Chi Hồ (Teng Tiao He) phía Việt Nam, thuộc địa bàn xã Sì Lờ Lầu, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/9/2005 tọa độ của cột mốc là 22.760199, 103.307652