Cột mốc số 68,69 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 68

Cột mốc số 68(1) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. được, đặt trên bờ sông Nậm Cúm (Teng Tiao He) phía Trung Quốc, thuộc địa bàn xã Mù Sang, Huyện Phong Thổ, tỉnhLai Châu. Cột mốc số làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/6/2004  tọa độ của mốc là 22.672122, 103.26041

Cột mốc số 68(2) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. được, đặt trên bờ sông Nậm Cúm (Teng Tiao He) phía Việt Nam, thuộc địa bàn xã Mù Sang, Huyện Phong Thổ, tỉnhLai Châu. Cột mốc số làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 31/3/2005  tọa độ của mốc là 22.671, 103.260859

Cột mốc số 69

Cột mốc số 69(1) là Cột mốc số cùng số loại trung nặng 500kg. được, đặt trên bờ suối phía Trung Quốc nơi giao nhau của sông Nậm Cúm (Teng Tiao He), suối Thiên Thầu Hồ (Teng Tiao He) và suối Nùng Than trong lãnh thổ Việt Nam, thuộc địa bàn xã Mù Sang, Huyện Phong Thổ, tỉnhLai Châu. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/6/2004  tọa độ của mốc là 22.681371, 103.278706

 

cot-moc-so-69

 

Cột mốc số 69(2) là Cột mốc ba cùng số loại trung nặng 500kg. được, đặt trên bờ suối phía Việt Nam nơi giao nhau của sông Nậm Cúm (Teng Tiao He), suối Thiên Thầu Hồ (Teng Tiao He) và suối Nùng Than trong lãnh thổ Việt Nam, thuộc địa bàn xã Mù Sang, Huyện Phong Thổ, tỉnhLai Châu. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/5/2005  tọa độ của mốc là 22.680801, 103.279462

Cột mốc số 69(3) là Cột mốc ba cùng số loại trung nặng 500kg. được, đặt trên bờ suối phía Việt Nam nơi giao nhau của sông Nậm Cúm (Teng Tiao He), suối Thiên Thầu Hồ (Teng Tiao He) và suối Nùng Than trong lãnh thổ Việt Nam, thuộc địa bàn xã Mù Sang, Huyện Phong Thổ, tỉnhLai Châu. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/5/2005  tọa độ của mốc là 22.679825, 103.2791