Cột mốc số 685 đến 689 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 685

Cột mốc số 685 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/1/2005 tại điểm có độ cao 969m và cột mốc có tọa độ là 22.993334, 106.096547

Cột mốc số 686

Cột mốc số 686 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/5/2005 tại điểm có độ cao 964m và cột mốc có tọa độ là 22.99067, 106.098484

Cột mốc số 687

Cột mốc số 687 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/12/2007 tại điểm có độ cao 973m và cột mốc có tọa độ là 22.987497, 106.099568

Cột mốc số 688

Cột mốc số 688 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/3/2006 tại điểm có độ cao 927m và cột mốc có tọa độ là 22.989488, 106.107116

Cột mốc số 689

Cột mốc số 689 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/12/2007 tại điểm có độ cao 1035m và cột mốc có tọa độ là 22.985333, 106.117812