Cột mốc số 680 đến 684 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 680
Cột mốc số 680 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Kéo Yên, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/5/2005 tại điểm có độ cao 1005m và cột mốc có tọa độ là 22.993714, 106.067819
Cột mốc số 681
Cột mốc số 681 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Kéo Yên, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/11/2005 tại điểm có độ cao 871m và cột mốc có tọa độ là 22.995943, 106.072108


Cột mốc số 682
Cột mốc số 682 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đỉnh núi, thuộc địa bàn xã Kéo Yên, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/5/2005 tại điểm có độ cao 1053m và cột mốc có tọa độ là 22.998676, 106.074937
Cột mốc số 683
Cột mốc số 683 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/12/2004 tại điểm có độ cao 1040m và cột mốc có tọa độ là 22.998964, 106.085913
Cột mốc số 684
Cột mốc số 684 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/5/2005 tại điểm có độ cao 1032m và cột mốc có tọa độ là 22.992853, 106.090355