Cột mốc số 67 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 67(1)
Cột mốc số 67(1) là loại Cột mốc đôi cùng số, loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông Nậm Cúm (Teng Tiao He) phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc số được làm bầng đá hoa cương, cắm ngày 10/6/2004 tọa độ của mốc là 22.631031, 103.176547

cot-moc-so-67

Cột mốc số 67(2)
Cột mốc số 67(2) là loại Cột mốc đôi cùng số, loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông Nậm Cúm (Teng Tiao He) phía Việt Nam thuộc địa bàn xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc số được làm bầng đá hoa cương, cắm ngày 10/6/2004 tọa độ của mốc là 22.629794, 103.1764

cot-moc-so-67-bien-gioi-voi-trung-quoc