Cột mốc số 101 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 101 (1) là Cột mốc  ba cùng số loại nhỏ nặng 300kg, được đặt trên bờ sông phía Trung Quốc nơi giao nhau của sông Hồng và sông Nậm Thi thuộc khu vực cầu Hồ Kiều, Tp Lào Cai. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/12/2004 tại độ cao 88m tọa độ của cột mốc là 22.506966, 103.963446

Cột mốc số 101 (2) là Cột mốc  ba cùng số loại nhỏ nặng 300kg, được đặt trên bờ sông phía Việt Nam nơi giao nhau của sông Hồng và sông Nậm Thi thuộc khu vực cầu Hồ Kiều, Tp Lào Cai. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/12/2004 tại độ cao 88m tọa độ của cột mốc là 22.506124, 103.965035

Cột mốc số 101 (3) là Cột mốc  ba cùng số loại nhỏ nặng 300kg, được đặt trên bờ sông phía Việt Nam nơi giao nhau của sông Hồng và sông Nậm Thi trong công viên Thủy Hoa, Tp Lào Cai. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/12/2004 tại độ cao 85m tọa độ của cột mốc là 22.505031, 103.963818

 

cot-moc-so-101