Home » Xem tướng

Xem tướng trên khuôn mặt (cung Nô bộc và Thiên di)

Cung Nô Bộc Cung Nô Bộc bao gồm các bộ phận ở hàm dưới như Địa Các (cằm), Địa Khố (mép miệng) và phần hàm dưới má. Cung Nô Bộc biểu hiện vận mệnh của con người khi về già và mối quan hệ với con cái của chủ nhân. Người xưa gọi cung này […]

Xem tướng trên khuôn mặt (cung thê thiếp và tật ách)

Cung Thê Thiếp Cung Thê Thiếp (hay cung Phu Thê hoặc cung Hôn Nhân) là phần nằm ở đuôi lông mày và đuôi mắt kéo dài đến chân mai. Nhân tướng học còn gọi phần này là Gian Môn.     Gian Môn có thịt đầy đặn, da trơn nhẵn, không có vân xấu hoặc […]

Xem tướng trên khuôn mặt (cung Phụ Mẫu và quan lộc)

Cung Phụ Mẫu Cung Phụ Mẫu nằm ở 2 bên Nhật Giác và Nguyệt Giác. Nhìn vào cung này, chúng ta có thể đoán biết được yếu tố di truyền của chủ nhân. Người xưa coi xương và thần đại diện cho cha, thịt và máu đại diện cho mẹ. Nếu nhân tố di truyền […]

Xem tướng các cung trên ngương mặt (tiếp)

Cung Điền Trạch Cung Điền Trạch nằm ở phần giữa lông mày và mắt, chính là phần thể hiện tài sản, đất đai, hoàn cảnh gia đình và danh vọng của mỗi người. Nó cũng có mối quan hệ mật thiết với gene di truyền của cha mẹ, khác với cung Tài Bạch – cung […]

Xem Tướng Các Cung Trên Gương Mặt

1. Cung Mệnh – Ấn Đường Cung Mệnh (Mệnh Môn) còn gọi là Ân Đường, nằm giữa 2 đầu mày, phía trên Sơn Căn. Mệnh Môn giúp ta nhận biết được những thuận lợi, thành công cũng như những trắc trở, khó khăn của con người trong cuộc sống, biết được ước nguyện của bản […]


Lắp đặt giá treo tivi hà nội| giá treo tivi | Giá treo tivi| Lắp giá treo tivi | Giá treo tivi | gia treo tivi |