Sơ lược về đặc điểm, nguồn gốc môn Tử vi đẩu số; Các trường phái Tử vi

I.    Sơ lược về đặc điểm, nguồn gốc môn Tử vi đẩu số; Các trường phái Tử vi Tử vi đẩu số là gì? “Tử vi” là chòm tử vi viên trong Thiên văn học cổ đại, “Đẩu” là sao, “số” là số mệnh. “Tử vi đẩu số” là phép tiên đoán số mệnh dựa […]