Home » Du Lịch

Cột mốc số 670 đến 674 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 670 Cột mốc số 670 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/11/2004 tại điểm có độ cao 693m và cột mốc có […]

Cột mốc số 665 đến 669 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 665   Cột mốc số 665 là Cột mốc đơn loại trung đặt nặng 500kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/10/2005 tại điểm có độ cao 852m và cột […]

Cột mốc số 660 đến 664 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 660 Cột mốc số 660 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Nà Sác, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/10/2005 tại điểm có độ cao 698m và cột mốc có […]

Cột mốc số 650 đến 654 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 650 Cột mốc số 650 là Cột mốc đơn  loại trung nặng 500kg. được đặt tại chân núi, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2008 tại điểm có độ cao 259m và tọa độ của […]

Cột mốc số 655 đến 659 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 655   Cột mốc số 655 là Cột mốc đơn  loại trung nặng 500kg. được đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn xã Nà Sác, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/12/2007 tại điểm có độ cao 564m và tọa độ […]

Cột mốc số 645 đến 649 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 645 Cột mốc số 645 là Cột mốc đơn  loại trung nặng 500kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/11/2008 tại điểm có độ cao 330m và tọa độ của […]

Cột mốc số 640 đến 644 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 640 Cột mốc số 640 là Cột mốc đơn  loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/10/2005 tại điểm có độ cao 593m và tọa độ của […]

Cột mốc số 635 đến 639 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 635 Cột mốc số 635 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Vị Quang, Huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/11/2007 tại điểm có độ cao 757m và tọa độ của […]


Lắp đặt giá treo tivi hà nội| giá treo tivi | Giá treo tivi| Lắp giá treo tivi | Giá treo tivi | gia treo tivi |