Home » Du Lịch

Cột mốc số 801 đến 809 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 801 Cột mốc số 801 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Ngọc Khê, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/6/2007 tại điểm có độ cao 715m và cột mốc tọa […]

Cột mốc số 790 đến 800 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 790   Cột mốc số 790 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt ở phía Tây đường cái từ Pò Peo đi Trung Quốc thuộc địa bàn xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/11/2008 tại […]

Cột mốc số 780 đến 789 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 780 Cột mốc số 780 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/6/2008 tại điểm có độ cao 886m và cột mốc có […]

Cột mốc số 770 đến 779 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 770 Cột mốc số 770 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Ngọc Chung, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/4/2006 tại điểm có độ cao 763m và cột mốc có […]

Cột mốc số 760 đến 769 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 760 Cột mốc số 760 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt tại khe núi thuộc địa bàn xã Tri Phương, Trà Lĩnh, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/10/2008 tại điểm có độ cao 658m và cột mốc có tọa độ […]

Cột mốc số 750 đến 759 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 750 Cột mốc số 750 là Cột mốc số đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Tri Phương, Trà Lĩnh, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/1/2007 tại điểm có độ cao 761m và cột mốc có tọa độ là 22.857418, […]

Cột mốc số 740 đến 749 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 740 Cột mốc số 740 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt ở giữa đường mòn, giữa khu dân cư của 2 nước Việt Nam – Trung Quốc, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Trà Lĩnh, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm […]

Cột mốc số 730 đến 739 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 730 Cột mốc số 730 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/1/2006 tại điểm có độ cao 869m và tọa độ […]


Lắp đặt giá treo tivi hà nội| giá treo tivi | Giá treo tivi| Lắp giá treo tivi | Giá treo tivi | gia treo tivi |