Các cột mốc biên giới Việt Nam trung quốc.

Trên toàn bộ biên giới phía bắc Viêt Nam giáp với Trung quốc chúng ta có tất cả 1378 cột mốc biên giới chính. Các cột mốc được đánh dấu thứ tự tư Cột mốc 0 Apachai đến 1378 cửa sông Bắc Luân. Các cột mốc đặc biệt ở biên giới Việt nam với trung […]