Home » Du Lịch

Cột mốc số 860 đến 869 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 860 Cột mốc số 860 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt tại chân núi thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/12/2008 tại điểm có độ cao 315m và Cột mốc có […]

Cột mốc số 850 đến 859 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 850 Cột mốc số 850 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt tại khe núi thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/5/2008 tại điểm có độ cao 453m và Cột mốc có […]

Cột mốc số 846 đến 849 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 846 Cột mốc số 846 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ Nam sông Quây Sơn phía Bắc đường cái từ Lý Vạn, Việt Nam đi Trung Quốc, thuộc địa bàn xã Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, […]

Cột mốc số 840 đến 845 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 840   Cột mốc số 840(1) là Cột mốc đôi cùng số loại trung  nặng 500kg. được đặt trên bờ sông Quây Sơn phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Minh Long, Hạ Lang, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/3/2006 tại điểm có độ […]

Cột mốc số 836 đến 839 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 836 Cột mốc số 836(1) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông Quây Sơn phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/1/2009 tại điểm có […]

Cột mốc số 830 đến 835 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 830 Cột mốc số 830 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt tại khe núi thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/12/2004 tại điểm có độ cao 595m và tọa độ của […]

Cột mốc số 820 đến 829 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 820 Mốc 820 là cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/11/2007 tại điểm có độ cao 448m và tọa độ là 22.890608, 106.667066 Cột […]

Cột mốc số 810 đến 819 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 810 Cột mốc số 810 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Đình Phong, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/10/2006 tại điểm có độ cao 762m và cột mốc tọa […]


Lắp đặt giá treo tivi hà nội| giá treo tivi | Giá treo tivi| Lắp giá treo tivi | Giá treo tivi | gia treo tivi |