Bố cục một lá số tử vi

I. Bố cục một lá số tử vi

Lá số tử vi bao gồm 2 phần: Thiên bàn, Địa bàn. Thiên Bàn ở giữa (trong hình vẽ được tô sẫm), chung quanh là Địa Bàn với 12 cung.
Tại Thiên bàn, ghi năm, tháng, ngày giờ sinh, giới tính, mệnh và cục.

 

Địa Bàn gồm 12 ô vuông xung quanh – trong Tử vi gọi là 12 cung cố định, được đặt tên theo mười hai địa chi, mỗi cung phản ảnh một lĩnh vực, một mặt của đời sống một con người qua những liên hệ công danh, tiền bạc, bạn bè, vợ con, phúc đức, cha mẹ… Các cung trên địa bàn lần lượt là: Mệnh, Phụ mẫu, Phúc đức, Điền trạch, Quan lộc, Nô bộc, Thiên di, Tật ách, Tài bạch, Tử tức, Phu thê, Huynh đệ.

Địa chi của 12 cung cố định như trên hình vẽ dưới, còn vị trí các cung được sắp xếp lần lượt như trình tự trên sau khi xác định vị trí cung Mệnh. Vị trí cung Mệnh đối với mỗi người là khác nhau, được xác định thông qua dữ kiện ngày giờ tháng năm sinh. Ngoài ra còn có một cung lưu động là cung Thân, có thể an trùng vào các cung Mệnh, Di, Tài, Quan, Phu thê, Phúc tùy theo mỗi người.

Trên các cung ghi các sao được an vào cung đó căn cứ theo năm tháng ngày giờ sinh của mỗi người.