Post by wildness

Cột mốc số 50 đến 54 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 50 Cột mốc số 50 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg., đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Hua Bun, Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng bê tông, cắm ngày 20/4/2006 và có tọa độ là 22.479613, 102.987975 Cột mốc số 50/1 Cột mốc […]

Cột mốc số 46 đến 49 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 46 Cột mốc số 46 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg., đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Pa Vệ Sử, Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng bê tông, cắm ngày 13/1/2006 và có tọa độ là 22.536621, 102.888761 Cột mốc số 47 Cột […]

Cột mốc số 43,44 và 45 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 43 Cột mốc số 43 là loại Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Pa Ủ, Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, và cắm ngày 29/6/2005 và có tọa độ là 22.59613, […]

Cột mốc số 40 đến 42 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 40 Cột mốc số 40 là loại mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Pa Ủ, Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng bê tông, cắm ngày 20/5/2008 và có tọa độ là 22.677058, 102.72542 Cột mốc số 41 Cột mốc số […]

Cột mốc số 30 đến 39 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 30 Cột mốc 30 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Thu Lũm, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai châu. Cột mốc làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/4/2006 và tọa độ của mốc là 22.777715, 102.503753 Cột mốc […]

Cột Mốc số 27 đến 29 biên giới với trung quốc.

Cột Mốc số 27 Cột Mốc 27 là mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đỉnh núi nhỏ thuộc địa bàn xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/12/2006 có tọa độ là 22.732306, 102.456486 Cột Mốc số 28 Cột Mốc 28 […]

Cột Mốc từ số 20 đến số 26 biên giới với trung quốc.

Cột Mốc số 20 Cột Mốc 20 là mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Ka Lăng Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng bê tông, cắm ngày 10/4/2005 và có tọa độ là 22.643511, 102.403529 Cột Mốc số 21 Cột Mốc 21 là mốc […]

Cột Mốc số 19 biên giới với Trung quốc.

Cột Mốc số 19 là loại cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/5/2006 và có tọa độ là 22.642827, 102.406546   Bài viết được tổng hợp từ phuot.vn có […]


Lắp đặt giá treo tivi hà nội| giá treo tivi | Giá treo tivi| Lắp giá treo tivi | Giá treo tivi | gia treo tivi |