Post by wildness

Cột mốc số 80 đến 85 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 80 Cột mốc số 80 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Pa Vây Sử, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/10/2004 tọa độ của cột mốc là 22.721861, 103.429921 Cột mốc số […]

Cột mốc số 72 đến 79 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 72 Cột mốc số 72(1) là Cột mốc đôi cùng số loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bờ suối Phin Ho phía Trung Quốc, thuộc địa bàn xã Sì Lờ Lầu, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/7/2004 tọa độ […]

Cột mốc số 70 71 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 70 Cột mốc số 70(1) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ suối Tả Páo Sung (Teng Tiao He) phía Trung Quốc, thuộc địa bàn xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày […]

Cột mốc số 68,69 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 68 Cột mốc số 68(1) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. được, đặt trên bờ sông Nậm Cúm (Teng Tiao He) phía Trung Quốc, thuộc địa bàn xã Mù Sang, Huyện Phong Thổ, tỉnhLai Châu. Cột mốc số làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/6/2004  tọa độ […]

Cột mốc số 67 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 67(1) Cột mốc số 67(1) là loại Cột mốc đôi cùng số, loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông Nậm Cúm (Teng Tiao He) phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc số được làm bầng đá hoa cương, cắm […]

Cột mốc số 66 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 66(1) Cột mốc số 66(1) là loại Cột mốc đôi cùng số, loại lớn nặng 980kg. Mốc có gắn quốc huy đặt trên bờ sông Nậm Cúm (Teng Tiao He) phía Trung Quốc, Tây Bắc cầu Hữu Nghị giữa cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) và Kim Thủy Hà(Trung Quốc) thuộc […]

Cột mốc số 60 đến 65 biên giới với trung quốc

Cột mốc số 60 Cột mốc số 60 là Cột mốc số đơn loại nhỏ nặng 300kg., đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc số làm bằng bê tông, cắm ngày 8/7/2003 và có tọa độ là 22.542576, 103.150901 Cột mốc số 61 Cột […]

Cột mốc số 55 đến 59 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 55 Cột mốc số 55 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg., đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/10/2002 và có tọa độ là 22.505528, 103.079024 Cột mốc số 56 Cột […]


Lắp đặt giá treo tivi hà nội| giá treo tivi | Giá treo tivi| Lắp giá treo tivi | Giá treo tivi | gia treo tivi |