Post by suadogo

Cột mốc số 530 đến 539 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 530 Cột mốc số 530 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Đức Hạnh, Huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/4/2008 tại điểm có độ cao 1263m và tọa độ là […]

Cột mốc số 520 đến 529 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 520 Cột mốc số 520 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Đức Hạnh, Huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/4/2008 tại điểm có độ cao 1261m và tọa độ là […]

Cột mốc số 510 đến 519 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 510 Cột mốc số 510 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Sơn Vĩ, Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/12/2007 tại điểm có độ cao 1285m và tọa độ của […]

Cột mốc số 501 đến 509 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 501 Cột mốc số 501 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Sơn Vĩ, Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/10/2007 tại điểm có độ cao 1024m và tọa độ của […]

Cột mốc số 490 đến 500 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 490 Cột mốc số 490 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg, được đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Sơn Vĩ, Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/11/2004 tại điểm có độ cao 1364m và cột mốc có […]

Cột mốc số 485 đến 489 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 485 Cột mốc số 485 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg, được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xín Cái, Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/6/2003 tại điểm có độ cao 1253m và cột mốc có […]

Cột mốc số 480 đến 484 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 480 Cột mốc số 480 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg, được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Xín Cái, Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/3/2006 tại điểm có độ cao 1450m và cột mốc có […]

Cột mốc số 470 đến 479 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 470 Cột mốc số 470 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg, được đặt trên đỉnh núi nhỏ thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/5/2007 tại điểm có độ cao 1558m và cột mốc […]


Đăng tin miễn phí Nhang Trầm Hương Giá treo tivi| Rượu hộp quà tết 2017 | Rượu ngoại chính hãng | Rượu ngoại chính hãng Lắp đặt giá treo tivi hà nội| Chuyên tổ chức teambuilding tại đà nẵng 0905306769
| Ocean Gate Nha Trang nghe an 24h | giá treo tivi | Giá treo tivi| Lắp giá treo tivi | Giá treo tivi | gia treo tivi |