Post by suadogo

Cột mốc số 625 đến 629 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 625 Cột mốc số 625 là Cột mốc đơn loại phụ nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/10/2008 tại điểm có độ cao 851m và tọa độ […]

Cột mốc số 620 đến 624 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 620 Cột mốc số 620 là Cột mốc đơn loại phụ nhỏ nặng 300kg. được đặt tại khe núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 2/11/2006 tại điểm có độ cao 759m và tọa độ […]

Cột mốc số 615 đến 619 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 615 Cột mốc số 615 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg, được đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/11/2007 tại điểm có độ cao 770m và cột mốc tọa […]

Cột mốc số 610 đến 614 biên giới với trung quốc

Cột mốc số 610 Cột mốc số 610 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg, được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/11/2008 tại điểm có độ cao 1029m và cột mốc tọa […]

Cột mốc số 605 đến 609 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 605 Cột mốc số 605 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg, được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/5/2006 tại điểm có độ cao 1000m và tọa độ  của […]

Cột mốc số 601 đến 604 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 601 Cột mốc số 601 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg, được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/10/2008 tại điểm có độ cao 1224m và tọa độ  của […]

Cột mốc số 590 đến 600 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 590 Cột mốc số 590 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bờ Đông Nam sông Gâm thuộc địa bàn xã Khánh Xuân, Huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/5/2006 tại điểm có độ cao 260m và […]

Cột mốc số 580 đến 589 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 580 Cột mốc số 580 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Cô Ba, Huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/11/2008 tại điểm có độ cao 1118m và tọa độ của […]


Đăng tin miễn phí Nhang Trầm Hương Giá treo tivi| Rượu hộp quà tết 2017 | Rượu ngoại chính hãng | Rượu ngoại chính hãng Lắp đặt giá treo tivi hà nội| Chuyên tổ chức teambuilding tại đà nẵng 0905306769
| Ocean Gate Nha Trang nghe an 24h | giá treo tivi | Giá treo tivi| Lắp giá treo tivi | Giá treo tivi | gia treo tivi |