Post by suadogo

Cột mốc số 710 đến 719 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 710 Cột mốc số 710 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Nội Thôn, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/12/2006 tại điểm có độ cao 959m và tọa độ của […]

Cột mốc số 701 đến 709 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 701 Cột mốc số 701 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg được đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn xã Vân An, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/11/2007 tại điểm có độ cao 888m và tọa độ của […]

Cột mốc số 695 đến 700 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 695 Cột mốc số 695 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Vân An, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/10/2005 tại điểm có độ cao 903m và cột mốc có tọa […]

Cột mốc số 690 đến 694 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 690 Cột mốc số 690 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Vân An, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/8/2008 tại điểm có độ cao 831m và cột […]

Cột mốc số 685 đến 689 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 685 Cột mốc số 685 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/1/2005 tại điểm có độ cao 969m và cột mốc có tọa […]

Cột mốc số 680 đến 684 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 680 Cột mốc số 680 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Kéo Yên, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/5/2005 tại điểm có độ cao 1005m và cột mốc có tọa […]

Cột mốc số 675 đến 679 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 675 Cột mốc số 675 là Cột mốc đơn loại trung đặt nặng 500kg. được đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/10/2004 tại điểm có độ cao 525m và cột mốc […]

Cột mốc số 670 đến 674 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 670 Cột mốc số 670 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/11/2004 tại điểm có độ cao 693m và cột mốc có […]


Lắp đặt giá treo tivi hà nội| giá treo tivi | Giá treo tivi| Lắp giá treo tivi | Giá treo tivi | gia treo tivi |