Post by suadogo

Cột mốc số 645 đến 649 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 645 Cột mốc số 645 là Cột mốc đơn  loại trung nặng 500kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/11/2008 tại điểm có độ cao 330m và tọa độ của […]

Cột mốc số 640 đến 644 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 640 Cột mốc số 640 là Cột mốc đơn  loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/10/2005 tại điểm có độ cao 593m và tọa độ của […]

Cột mốc số 635 đến 639 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 635 Cột mốc số 635 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Vị Quang, Huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/11/2007 tại điểm có độ cao 757m và tọa độ của […]

Cột mốc số 630 đến 634 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 630   Cột mốc số 630 là Cột mốc số đơn loại trung nặng 500kg, được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cần Yên, Huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/4/2008 tại điểm có độ cao 1050m và tọa […]

Cột mốc số 625 đến 629 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 625 Cột mốc số 625 là Cột mốc đơn loại phụ nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/10/2008 tại điểm có độ cao 851m và tọa độ […]

Cột mốc số 620 đến 624 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 620 Cột mốc số 620 là Cột mốc đơn loại phụ nhỏ nặng 300kg. được đặt tại khe núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 2/11/2006 tại điểm có độ cao 759m và tọa độ […]

Cột mốc số 615 đến 619 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 615 Cột mốc số 615 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg, được đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/11/2007 tại điểm có độ cao 770m và cột mốc tọa […]

Cột mốc số 610 đến 614 biên giới với trung quốc

Cột mốc số 610 Cột mốc số 610 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg, được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/11/2008 tại điểm có độ cao 1029m và cột mốc tọa […]


Đăng tin miễn phí Nhang Trầm Hương Giá treo tivi| Rượu hộp quà tết 2017 | Rượu ngoại chính hãng | Rượu ngoại chính hãng Lắp đặt giá treo tivi hà nội| Chuyên tổ chức teambuilding tại đà nẵng 0905306769
| Ocean Gate Nha Trang nghe an 24h | giá treo tivi | Giá treo tivi| Lắp giá treo tivi | Giá treo tivi | gia treo tivi |