Post by suadogo

Cột mốc số 685 đến 689 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 685 Cột mốc số 685 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/1/2005 tại điểm có độ cao 969m và cột mốc có tọa […]

Cột mốc số 680 đến 684 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 680 Cột mốc số 680 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Kéo Yên, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/5/2005 tại điểm có độ cao 1005m và cột mốc có tọa […]

Cột mốc số 675 đến 679 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 675 Cột mốc số 675 là Cột mốc đơn loại trung đặt nặng 500kg. được đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/10/2004 tại điểm có độ cao 525m và cột mốc […]

Cột mốc số 670 đến 674 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 670 Cột mốc số 670 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/11/2004 tại điểm có độ cao 693m và cột mốc có […]

Cột mốc số 665 đến 669 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 665   Cột mốc số 665 là Cột mốc đơn loại trung đặt nặng 500kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/10/2005 tại điểm có độ cao 852m và cột […]

Cột mốc số 660 đến 664 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 660 Cột mốc số 660 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Nà Sác, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/10/2005 tại điểm có độ cao 698m và cột mốc có […]

Cột mốc số 650 đến 654 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 650 Cột mốc số 650 là Cột mốc đơn  loại trung nặng 500kg. được đặt tại chân núi, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2008 tại điểm có độ cao 259m và tọa độ của […]

Cột mốc số 655 đến 659 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 655   Cột mốc số 655 là Cột mốc đơn  loại trung nặng 500kg. được đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn xã Nà Sác, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/12/2007 tại điểm có độ cao 564m và tọa độ […]


Đăng tin miễn phí Nhang Trầm Hương Giá treo tivi| Rượu hộp quà tết 2017 | Rượu ngoại chính hãng | Rượu ngoại chính hãng Lắp đặt giá treo tivi hà nội| Chuyên tổ chức teambuilding tại đà nẵng 0905306769
| Ocean Gate Nha Trang nghe an 24h | giá treo tivi | Giá treo tivi| Lắp giá treo tivi | Giá treo tivi | gia treo tivi |