Post by suadogo

Cột mốc số 180 đến 184 biên giới với Trung quốc.

Cột mốc số 180 Cột mốc số 180 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa phận xã Pà Vầy Sủ, Huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/5/2005 tại điểm có độ cao 1471m Tọa độ của […]

Cột mốc số 175 176đến 179 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 175 Cột mốc số 175 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg, được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Pà Vầy Sủ,  huyện Xín Mần,  tỉnh Hà Giang. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/1/2007 tại điểm có độ cao 956m Tọa độ của […]

Cột mốc số 170 đến 174 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 170 Cột mốc số 170(1) là Cột mốc ba cùng số loại nhỏ nặng 300kg, được đặt trên bờ sông phía Trung Quốc nơi giao nhau của sông Xanh và sông Chảy thuộc địa phận xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương, tỉnh  Lào Cai. Cột mốc số được làm bằng đá […]

Cột mốc số 165 đến 169 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 165 Cột mốc số 165 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg được đặt trên sống núi thuộc địa phận xã Pha Long, Huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/12/2006 tại điểm có độ cao 1259m tọa độ của cột […]

Cột mốc số 160 đến 163, 164 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 160 Cột mốc số 160 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg được đặt trên yên ngựa thuộc địa phận xã Pha Long, Huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/3/2006 tại điểm có độ cao 1370m tọa độ của cột […]

Cột mốc số 154 đến 159 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 154 Cột mốc số 154 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa phận xã Tả Ngải Chồ, Huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/11/2006 tại điểm có độ cao 1545m và tọa độ […]

Cột mốc số 150 đến 153 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 150 Cột mốc số 150 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đỉnh núi thuộc địa phận xã Tả Ngải Chồ, Huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/12/2005 tại điểm có độ cao 1562m và tọa độ […]

Cột mốc số 146, 147 đến 149 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 146 Cột mốc số 146 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg, được đặt trên sống núi thuộc địa phận xã Tung Chung Phố, Huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/12/2007 tại điểm có độ cao 1350m tọa độ của […]


Lắp đặt giá treo tivi hà nội| giá treo tivi | Giá treo tivi| Lắp giá treo tivi | Giá treo tivi | gia treo tivi |