Post by suadogo

Cột mốc số 270 đến 274 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 270 Cột mốc số 270 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, tỉnhHà Giang. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/11/2008 tại điểm có độ cao 1049m tọa độ của cột mốc […]

Cột mốc số 265 đến 269 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 265 Cột mốc số 265 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg, được đặt trên dốc núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/11/2008 tại điểm có độ cao 817m tọa […]

Cột mốc số 260 đến 264 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 260 Cột mốc số 260 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg, được đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/6/2008 tại điểm có độ cao là […]

Cột mốc số 255 đến 259 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 255 Cột mốc số 255 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/10/2008 tại điểm có độ cao là 1394m […]

Cột mốc số 250 đến 254 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 250 Cột mốc số 250 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đường phân thủy cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/1/2008 tại điểm có độ cao là 1392m […]

Cột mốc số 240 đến 249 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 240 Cột mốc số 240 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lao Chải, Huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/11/2007 tại điểm có độ cao là 1666m tọa độ của cột […]

Cột mốc số từ 230 đến 239 biên giới với Trung quốc.

Cột mốc số 230 Cột mốc số 230 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đỉnh núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Pố Lồ, Huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/7/2007 tại điểm có độ cao là […]

Cột mốc số từ 220 đến Cột mốc số 229 biên giới với Trung quốc.

Cột mốc số 220 Cột mốc số 220 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Bản Máy, Huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/6/2003 tại điểm có độ cao 1030m tọa độ của […]

 • bài viết gần đây

  • Lộ trình tuyến xe buýt số 09.
   Do ảnh hưởng của việc quy định cấm xe ở bờ hồ, cho người đi bộ nên...
  • Lộ trình Xe buýt tuyến 08: Long Biên – Đông Mỹ
   Thời gian biểu chạy xe: từ 5h00 – 22h31 (Long Biên); từ 5h07 – 22h30 (Đông Mỹ) ...
  • Lộ trình Tuyến xe buýt 07 Cầu Giấy – Nội Bài
   tuyến buýt số 07 do Xí nghiệp Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội vận hành Tần...
  • Lộ trình xe buýt tuyến 06A BX Giáp Bát – Cầu Giẽ, 06B BX Giáp Bát – Hồng Vân, 06C BX Giáp Bát – Phú Minh, Bến xe Giáp Bát – Tân Dân, 06E Bến xe Giáp Bát – Phú Túc.
   Tuyến: [06A] xuất phát từ BX Giáp Bát đến Cầu Giẽ và ngược lại Xí nghiệp: Xí Nghiệp...
  • Tuyến xe buýt số 05 Linh Đàm – Phú Diễn
   Xuất phát từ Linh Đàm đến Phú Diễn và ngược lại do Xí nghiệp: Xí Nghiệp Buýt...
  • Tổng hợp các group và diễn đàn chất lượng để qc.
   Danh sách các group facebook ở tỉnh có tương tác tốt. https://www.facebook.com/groups/477964859056373/ https://www.facebook.com/groups/771769472867098/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/402588783129749/?fref=ts https://www.facebook.com/groups/1478903065772240/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/332574480269379/ https://www.facebook.com/groups/1513670522283337/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/785558251467088/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/760939383957152/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/806354872722638/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/348546145344406/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/464527593637994/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/718075194913502/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/154220034767360/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/222449061226068/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/255134314674226/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/1585970921680524/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/1567770743482271/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/1460180954223193/ https://www.facebook.com/groups/723438434412072/ https://www.facebook.com/groups/377688025722274/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/399923840069881/ https://www.facebook.com/groups/127468257304227/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/1550754145195677/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/517045411741837/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/293069100891129/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/1660455257504355/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/430078957073654/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/803362189749848/?fref=ts https://www.facebook.com/groups/219432601530200/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/707946902612346/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/680759781939344/ https://www.facebook.com/groups/324761974272416/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/751623641600378/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/754709841273604/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/211668928981547/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/241717899525912/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/233618820095986/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/1496278620594722/?ref=bookmarks   https://www.facebook.com/groups/muabanhagiang/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/profile.php?id=624769634259536&ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/SVDHH/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/muabanraovatqb/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/donghoimarket/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/hoimevabengheanhatinh/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/chongheanhatinh/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/donnhadochathaiduong/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/thuyadm/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/dienthoaisonla/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/macket/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/huytu0501/ https://www.facebook.com/groups/www.danangmuaban.vn/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/info.muabancantho/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/socsondaidoanket/?fref=ts https://www.facebook.com/groups/td.quyen90/?ref=bookmarks https://www.facebook.com/groups/choonlinecuamoinguoi/ https://www.facebook.com/groups/raovat.ntc/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/muabannhadattaisaigon/?fref=ts https://www.facebook.com/groups/chodl/?fref=ts https://www.facebook.com/groups/chosinhviennongnghiep/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/sinhvienthanhvinh/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/chosinhvientpvinh/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/kinhdoanh.buonban.ninhbinh/ https://www.facebook.com/groups/buon.ban.ninh.binh/ https://www.facebook.com/groups/cvt.vn/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/muabanonlinethanhphodienbienphu/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/ChoOnlineDienBien/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/b19.biz/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/hangdephaiphong/?fref=ts https://www.facebook.com/groups/markettq/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/Raovatnamdinh/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/ChoCongTrangTPTB/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/ChoCongTrangTB/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/chohiephoaonline/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/ChotroiLaoCai360/ https://www.facebook.com/groups/DienThoaiLaoCai/ https://www.facebook.com/groups/taphoahalong/?fref=ts https://www.facebook.com/groups/Chotot.HaNam/?fref=ts https://www.facebook.com/groups/tujladat.hy/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/hanoi.don.nha.cho.do.chat/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/Haui32/?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/groups/chosinhvienktqd/ https://www.facebook.com/groups/daihochubt/ Danh sách các diễn đàn lọc để...
  • KINH NGHIỆM THỰC TẾ BÁN HÀNG BẰNG FACEBOOK CÁ NHÂN
   KINH NGHIỆM THỰC TẾ: BÁN HÀNG BẰNG FACEBOOK CÁ NHÂN PHẠM HÙNG THẮNG·7 THÁNG 4 2016 Kinh nghiệm thực...
  • KINH NGHIỆM sử dụng phần mềm Facebook
   Bước 1 Chăm sóc tài khoản: Để dùng được tài khoản facebook đi quảng cáo, các bạn cần...
  • KINH NGHIỆM Nuôi nick facebook
   TÚT NUÔI NICK FACEBOOK Thực ra không phải TÚT mà là kinh nghiệm thôi, cái này thì có...
  • KINH NGHIỆM cách viết 1 bài bán hàng hấp dẫn, thúc đẩy đơn hàng Facebook
   Cách viết 1 bài bán hàng hấp dẫn, thúc đẩy đơn hàng ———————- Trước khi bắt đầu. Các bạn...
 • Thống kê